• Regulamin rezerwacji

  I. Proces Rezerwacji Online

  Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

  1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
  2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.
  3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
  4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zadatku poprzez na jeden z wybranych sposobów:
  * kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
  * Płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
  * standardowym przelewem bankowym
  (*Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.*)
  4a. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez System Obsługi płatności Przelewy24. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Przelewy24 za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Przelewy24 Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji - E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłacony zadatek oraz kwotę do dopłaty w hotelu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Hotelu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail Potwierdzający Rezerwację.
  4b. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub zapłacę poźniej ) - Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona po wpłacie zadatku, który to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zadatku Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.

  II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

  1. Klient wpłaca wyliczony zadatek w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hotelu gotówką lub przelewem tradycyjnym na 14 dni przed przyjazdem abyśmy mogli zaksięgować i przydzielić płatność do danej rezerwacji. Na terenie ośrodka nie posiadamy terminala płatniczego. 
  2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
  3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 45 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Hotel zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zaliczki.
  4. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 45 dni przed datą przyjazdu zaliczka pozostaje w Hotelu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.
  Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych zgłaszać można na: rez.whiteholiday@gmail.com. Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi 15 dni.
 • 5.Podatek mijeski(klimatyczne) - płatne na mijescu 3,20 zł/doba/os

  III. Ustalenia Końcowe

  1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybrór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
  2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy24.pl
  3. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

  IV. Dane Osobowe

  1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Hotel.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji HotelSystems.pl: american.pl Tomasz Długopolski, ul. Szrenicka 46, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 613-102-96-97.
  4. Hotel i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
  5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

  V. Akceptacja Regulaminu

  Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.
   
 • Polityka Prywatności.

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy (dalej: Serwis)
  2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem;
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
  5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  a. imię i nazwisko
  b. adres e-mail
  c. numer telefonu
  6. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
  7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
  8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres obiektu.
  9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies”
  10. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
  11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
  12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
  13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
  14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały

Regulamin ośrodka:

Gość oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili dokonywania rezerwacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w Ośrodku Wypoczynkowym odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

Domek bądź Apartament w Ośrodku Wypoczynkowym wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu rozpoczęcia zarezerwowanego przez Gościa pobytu, kończy o godzinie 10:00 w dniu zakończenia przez Gościa pobytu.

Na życzenie Gościa i w miarę posiadanych możliwości, Usługodawca może wydłużyć dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić u zarządcy obiektu do godz. 10:00 w pierwotnym dniu zakończenia pobytu. 

W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca może wyrazić zgodę na skrócenie pobytu Gościa. Życzenie skrócenia pobytu musi zostać zgłoszone najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym skrócenie pobytu. W przypadku skrócenia pobytu, Usługodawca nie zwraca Gościowi uiszczonych kosztów pobytu. 

W sytuacji, gdy Gość nie opuści domku bądź Apartamentu po upływie doby hotelowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Gościa odszkodowania w pełnej wysokości (w tym w szczególności kosztów związanych z dokonaniem rezerwacji i pobytem kolejnych osób). 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa na teren Ośrodka Wypoczynkowego . Usługodawca nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Gościa bez nadzoru lub zabezpieczenia, a także za pozostawienie przez Gościa wartościowych przedmiotów, pieniędzy i dokumentów. 

Gość nie może przekazywać Domku bądź Apartamentu osobom trzecim. 

Osoby niezameldowane w Ośrodku Wypoczynkowym przebywać mogą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego po uprzednim poinformowaniu pracownika Ośrodka Wypoczynkowego, tylko w godzinach 6:00 – 22:00. 

Po Zameldowaniu w Ośrodku Wypoczynkowym Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem Domku lub Apartamentu oraz zachować go w stanie niepogorszonym aż do zakończenia pobytu. W przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić zarządcę obiektu. W przypadku braku zgłoszenia w/w informacji i stwierdzeniu usterek przez personel Ośrodka Wypoczynkowego, Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę. 

Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Ośrodka Wypoczynkowego wyrządzone przez siebie, osoby za które ponosi odpowiedzialność, osoby go odwiedzające a także zwierzęta pozostające pod jego opieką.

Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00. 

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka Wypoczynkowego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

W Domkach i Apartamentach obowiązuje zakaz palenia. 

Każdorazowo, opuszczając Domek bądź Apartament Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (w szczególności w czasie nieobecności Gościa w Domku lub Apartamencie, okna i drzwi muszą pozostawać zamknięte). 

W wypadku zauważenia pożaru lub innego nagłego zdarzenia, Gość w miarę możliwości powinien zawiadomić o zagrożeniu personel Ośrodka Wypoczynkowego i skierować się do wyjścia.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Domkach i Apartamentach urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałka, kuchenka elektryczna itp.). 

PROSIMY NIE SUSZYĆ RĘKAWICZEK, CZAPEK I INNEJ ODZIEŻY NA GRZEJNIKACH ELEKTRYCZNYCH - zachęcamy do korzystania z suszarki znajdującej się w szafie .

Numer do zarządcy obiektu -  535 353 298

Opis oraz wyposażenie:

1. Domek - 75m, drewniany SALON: telewizor LED 50” Full HD, kanapa z funkcją spania wyposażona w kołdrę, 2 poduszki, 2 pościel, stół jadalniany z 6 krzesłami, szafka TV, stolik kawowy, grzejnik elektryczny, piecyk na pelet. SYPIALNIA 1: sypialnia na piętrze wyposażona w pościele, ręczniki, podwójne łóżko 160x200 cm, 2 łóżka pojedyncze - jedno z możliwością rozłożenia na 160cm, komoda, szafka nocna z lampką, grzejnik elektryczny. SYPIALNIA 2: sypialnia na piętrze wyposażona w pościele, ręczniki, podwójne łóżko 140x200 cm, fotel rozkładany 90x200 cm, szafka nocna z lapmką, komoda. KUCHNIA: sztućce, talerze, szklanki, kubki dla 12 osób, kieliszki do wina, okap kuchenny, zestaw noży kuchennych, deska do krojenia, komplet garnków i patelni, zestaw przyborów kuchennych do gotowania i smażenia, czajnik elektryczny, płyta indukcyjna, lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa. ŁAZIENKA; umywalka, toaleta, prysznic, lustro, szafka, suszarka do włosów, pojemnik na odpady, grzejnik elektryczny. WIATROŁAP: szafa, wieszak na kurtki, pufa, deska do prasowania, żelazko, suszarka do ubrań, odkurzacz, mop.

2. Apartament - murowany znajdujący się pod domkiem: SYPIALNIA: podwójne łóżko 160x200, toaletka, stoliki nocne, szafa, deska do prasowania, żelazko, suszarka do ubrań, grzejnik elektryczny, odkurzacz. SALON: stół jadalniany z 3 krzesłami, kanapa z funkcją spania, stolik kawowy, piecyk na pelet, grzejnik elektryczny. KUCHNIA; sztućce, talerze, szklanki, kubki dla 6 osób, kieliszki do wina, okap kuchenny, zestaw noży kuchennych, deska do krojenia, komplet garnków i patelni, zestaw przyborów kuchennych do gotowania i smażenia, czajnik elektryczny, płyta indukcyjna, lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa. ŁAZIENKA: umywalka, toaleta, prysznic, lustro, szafka, suszarka do włosów, pojemnik na odpady, grzejnik elektryczny.